Түркчө-Kыргызча Cабактар

11Бул сайт кыргызча жана туркчө үйрөнүүнү каалагандарга пайдалуу болуш үчүн даярдалды. Сабактар бөлүмү 25 сабактан турат. Бул сабактарды ийгилик менен бүтүргөнүңүздө кыргызча жана туркчө оңой сүйлөй аласыздар.

 


Türkçe-Kırgızca Dersler - Түркчө-Kыргызча Cабактар


1.Konu - 1. Тема  -    Merhaba - Саламдашуу

2.Konu - 2. Тема  -    Nasılsınız? Кандайсыз?

3.Konu - 3. Тема  -    Alfabe - Алфавит

4.Konu - 4. Тема  -    Bu ne? - Бул эмне?

5.Konu - 5. Тема  -    Bugün Türk dili var mı?-Бүгүн Түрк тили барбы?

6.Konu - 6. Тема  -    Sayıları öğrenelim - Сандарды үйрөнөлү

7.Konu - 7. Тема  -    Hangi Mevsimdeyiz?-Кайсыл мезгилдебиз?

8.Konu - 8. Тема  -    Eviniz Kaç Odalı? - үйүңүз канча бөлмөлү?

9.Konu - 9. Тема  -    Televizyon nerede?-Телевизор кайда?

10.Konu -10. Тема  -  Ali Bey Neyin Oluyor?- Али мырза эмнең болот?

11.Konu - 11. Тема  - Ne iş yapıyorsunuz? - Эмне иш кыласыз?

12.Konu - 12. Тема  - Affedersiniz saat kaç? - Кечиресиз саат канча болду?

13.Konu - 13. Тема  - Muzun Kilosu Kaç Lira? - Банандын килограмы канча лира?

14.Konu - 14. Тема  - Peynir almak istiyorum-Сыр алууну каалайм.

15.Konu - 15. Тема  - Bugün menüde ne var?- Бүгүн менюда эмне бар?

16.Konu - 16. Тема  - Ceketin Fiyatı Ne Kadar? - Жакеттин баасы канча?

17.Konu - 17. Тема  - Hangi Renklerden Hoşlanıyorsunuz?-Кайсы өңдөрдү жактырасыз?

18.Konu - 18. Тема  - Nerelisiniz? - Каяктансыз?

19.Konu - 19. Тема  - Hangi dili konuşuyorsunuz? Кайсы тилде сүйлөп жатасыз?

20.Konu - 20. Тема  - Bugün hava nasıl? - Бүгүн аба ырайы кандай?

21.Konu - 21. Тема  - Affedersiniz hastane nerede?- Кечиресиз оорукана кайда?

22.Konu - 22. Тема  - Kulağımız Ne İşe Yarar?– Кулактарыбыз эмне ишке жарайт

23.Konu - 23. Тема  - Ne Zamandan Beri Hastasınız? – Качантан бери оруп жатасыз?

24.Konu - 24. Тема  - Hayvanat Bahçesine gidelim. - Айбанат бакчасына баралы.

25.Konu - 25. Тема  - Çiçekler - Гүлдөр

 

 alato