842629384B90-11

495A1C8295CB-11

FCF1718A86DC-1

Түркчө-Kыргызча Cабактар

11Бул сайт кыргызча жана туркчө үйрөнүүнү каалагандарга пайдалуу болуш үчүн даярдалды. Сабактар бөлүмү 25 сабактан турат. Бул сабактарды ийгилик менен бүтүргөнүңүздө кыргызча жана туркчө оңой сүйлөй аласыздар.

 

 

Kыргыз  Tилин Үйрѳнѳбүз

7 Сиздерге  кыргыз  тилин үйрѳнүү жеңилирээк  болсун деп « Кыргыз тилин үйрѳнѳбүз»   деген  сайт ачылды. Мындан  кыргыз  тили боюнча керектүү материалдарды колдонуп , кыргыз  тилин үйрѳнсѳңүздѳр болот.

 

Каттоо

7Бул сайттан пайдалануу үчүн каттоодон өтүңүз. Кыргызстан сүрөттөрү бөлүмүнө тарткан сүрөттөрүңүздү коюу үчүн каттодон өтүңүз зарыл.

 


 

 

 

Кыргызстандын Cүрөттөрү

kgfoto Бул бөлүмдө мурда башка жерде жарыяланбаган Кыргызстандын сүрөттөрүн таба аласыңар. Сүрөттөрүңүздү каттоодон өткөндөн кийин кое аласыңар.

 

 


 

 Диалогдор

6Диалогдор бөлүмүндө күнүмдүк жашоодо колдонулган кыргыз жана търк тилдерин үйрөнө аласыздар.Пайдалуу болушуна тилектешпиз...

 

 

 
1208519132_1Кыргызстандын Түркчө олимпиадаларындагы жетишкендиктери, олимпиада жаңылыктары жана олимпиададан cүрөттөр.
 

 alato